İlaç Prospektüsleri

İlaç adı ara :

veya

Etkin madde adı ara :

İlaç Adı Etkin Madde Adı Onay Tarihi
MOFECEPT 250 mg Film Tablet KT Mikofenolat mofetil 18.10.2010
MOFECEPT 250 mg Film Tablet KUB Mikofenolat mofetil 18.10.2010
Mofecept 500 mg Film Tablet KT Mikofenolat mofetil 22.10.2010
Mofecept 500 mg Film Tablet KUB Mikofenolat mofetil 22.10.2010
Moksefen 400 mg Film Tablet KT Moksifloksasin hidroklorür 27.01.2012
Moksefen 400 mg Film Tablet KÜB Moksifloksasin hidroklorür 27.01.2012
Moksefen 400 mg/250 ml IV İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon KT Moksifloksasin hidroklorür 27.01.2012
Moksefen 400 mg/250 ml IV İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon KÜB Moksifloksasin hidroklorür 27.01.2012
Moksine 400 mg Film Tablet KT Moksifloksasin hidroklorür 26.04.2012
Moksine 400 mg Film Tablet KÜB Moksifloksasin hidroklorür 26.04.2012
Molcef 200mg Film Kaplı Tablet - KT Sefiksim trihidrat 20.03.2012
Molcef 200mg Film Kaplı Tablet - KÜB Sefiksim trihidrat 20.03.2012
Molcef 400mg Film Kaplı Tablet - KT Sefiksim trihidrat 20.03.2012
Molcef 400mg Film Kaplı Tablet - KÜB Sefiksim trihidrat 20.03.2012
Molcef Plus 100/62,5mg Film Kaplı Tablet KT Sefiksim trihidrat, potasyum klavulanat 01.11.2011
Molcef Plus 100/62.5mg Film Kaplı Tablet KUB Potasyum klavulanat 01.11.2011
Molcef Plus 100mg/62.5mg/5ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz KT Sefiksim trihidrat, potasyum klavulanat-syloid 17.02.2012
Molcef Plus 100mg/62.5mg/5ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz KUB Sefiksim trihidrat, potasyum klavulanat-syloid 17.02.2012
Molcef Plus 200/125mg Film Kaplı Tablet KT Potasyum klavulanat 01.11.2011
Molcef Plus 200/125mg Film Kaplı Tablet KUB Potasyum klavulanat 01.11.2011
Molcef Plus 200mg/62.5mg/5ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz KT Sefiksim trihidrat, potasyum klavulanat-syloid 17.02.2012
Molcef Plus 200mg/62.5mg/5ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz KUB Sefiksim trihidrat, potasyum klavulanat-syloid 17.02.2012
Molcef Plus 400/125mg Film Kaplı Tablet KT Potasyum klavulanat 01.11.2011
Molcef Plus 400/125mg Film Kaplı Tablet KUB Potasyum klavulanat 01.11.2011
Molev 1000 mg Film Kaplı Tablet KT Levetirasetam 12.01.2012
Molev 1000 mg Film Kaplı Tablet KUB Levetirasetam 12.01.2012
Molev 250 mg Film Kaplı Tablet KT Levetirasetam 13.12.2011
Molev 250 mg Film Kaplı Tablet KUB Levetirasetam 13.12.2011
Molev 500 mg Film Kaplı Tablet KT Levetirasetam 12.01.2012
Molev 500 mg Film Kaplı Tablet KUB Levetirasetam 12.01.2012
Molrem 15mg Efervesan Tablet KT Mirtazapin 04.11.2011
Molrem 15mg Efervesan Tablet KUB Mirtazapin 04.11.2011
Molrem 30mg Efervesan Tablet KT Mirtazapin 06.02.2012
Molrem 30mg Efervesan Tablet KUB Mirtazapin 06.02.2012
Molrem 45mg Efervesan Tablet KT Mirtazapin 06.02.2012
Molrem 45mg Efervesan Tablet KUB Mirtazapin 06.02.2012
Moltek FDG İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon KUB Florodeoksiglukoz 25.09.2009
Moltek FDG İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon KT Florodeoksiglukoz 09.10.2009
Momecon %0.05 Burun Spreyi KT Mometazon furoat 16.02.2012
Momecon %0.05 Burun Spreyi KÜB Mometazon furoat 16.02.2012
Momentum %0.1 Losyon KT Mometazon furoat 04.11.2011
Momentum %0.1 Losyon KÜB Mometazon furoat 04.11.2011
Mometix AQ % 0.05 Nazal Sprey KT Momentazon furoat monohidrat 31.12.2008
Mometix AQ % 0.05 Nazal Sprey KUB Momentazon furoat monohidrat 31.12.2008
MON İYOT 131 ORAL KAPSÜL KT Sodyum İyodür 131 (I 131) 0.37 - 7400 MBq 15.03.2010
MON IYOT 131 ORAL KAPSÜL KÜB Sodyum iyodür - 131 (I 131) 0.37 - 7400 MBq / 15.03.2010
MON MDP KIT 10 mg IV Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon-KT Metilendifosfonik asit 18.07.2012
MON MDP KIT 10 mg IV Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon-KÜB Metilendifosfonik asit 18.07.2012
MON.DMSA KIT 1.0 mg I.V. enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon KT Dimerkaptosüksinik asit (DMSA) 14.02.2011
MON.DMSA KIT 1.0 mg I.V. enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon KÜB Dimerkaptosüksinik asit (DMSA) 14.02.2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163