İlaç Prospektüsleri

İlaç adı ara :

veya

Etkin madde adı ara :

İlaç Adı Etkin Madde Adı Onay Tarihi
Cenfor 500mg Efervesan Tablet KUB Sefprozil 07.12.2010
Cephix 100mg/ 5ml Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz-KT Sefiksim 05.11.2010
Cephix 100mg/ 5ml Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz-KÜB Sefiksim 05.11.2010
Cephix 200 mg film tablet KT sefiksim trihidrat 28.05.2010
Cephix 200 mg film tablet KÜB sefiksim trihidrat 28.05.2010
Cephix 400 mg film tablet KT sefiksim trihidrat 28.05.2010
Cephix 400 mg film tablet KÜB sefiksim trihidrat 28.05.2010
Ceracard 160 mg Film Tablet KT Valsartan 16.07.2010
Ceracard 160 mg Film Tablet KUB Valsartan 16.07.2010
Ceracard 320 mg Film Tablet KT Valsartan 16.07.2010
Ceracard 320 mg Film Tablet KUB Valsartan 16.07.2010
Ceracard 80 mg Film Tablet KT Valsartan 19.07.2010
Ceracard 80 mg Film Tablet KUB Valsartan 19.07.2010
Ceracard Plus 160 mg / 12.5 mg Film Tablet KT Valsartan / Hidroklorotiyazid 16.07.2010
Ceracard Plus 160 mg / 12.5 mg Film Tablet KUB Valsartan / Hidroklorotiyazid 16.07.2010
Ceracard Plus 160 mg / 25 mg Film Tablet KT Valsartan / Hidroklorotiyazid 16.07.2010
Ceracard Plus 160 mg / 25 mg Film Tablet KUB Valsartan / Hidroklorotiyazid 16.07.2010
Ceracard Plus 80 mg / 12.5 mg Film Tablet KT Valsartan / Hidroklorotiyazid 16.07.2010
Ceracard Plus 80 mg / 12.5 mg Film Tablet KUB Valsartan / Hidroklorotiyazid 16.07.2010
Ceramin 10 mg Film Tablet KT Memantin HCl 02.04.2010
Ceramin 10 mg Film Tablet KUB Memantin HCl 02.04.2010
Ceramin 10 mg/g Oral Damla KT Memantin HCI 12.04.2010
Ceramin 10 mg/g Oral Damla KUB Memantin HCI 12.04.2010
Cerazette 75 mcg Film Kaplı Tablet-KT Desogestrel 16.05.2011
Cerazette 75 mcg Film Kaplı Tablet-KÜB Desogestrel 16.05.2011
Certican 0.25mg Suda Çözünür Tablet-KT Evorolimus 08.07.2011
Certican 0.25mg Suda Çözünür Tablet-KÜB Evorolimus 08.07.2011
Certican 0.25mg Tablet-KT Evorolimus 08.07.2011
Certican 0.25mg Tablet-KÜB Evorolimus 08.07.2011
Certican 0.75mg Tablet-KT Evorolimus 08.07.2011
Certican 0.75mg Tablet-KÜB Evorolimus 08.07.2011
Cervarix 0.5 mL Enj. KT Human papillomavirus 03.12.2010
Cervarix 0.5 mL Enj. KÜB Human papillomavirus 03.10.2010
Cervarix 0.5 mL Flakon KT Human papillomavirüs 31.01.2008
Cervarix 0.5 mL Flakon KÜB Human papillomavirüs 31.01.2008
Cetityrol 10 mg Film Tablet-Kt Setirizin dihiroklorür 11.03.2009
Cetityrol 10 mg Film Tablet-Küb Setirizin dihidroklorür 11.03.2009
Cetor 500IU/5mL Flakon KT C1 Esteraz İnhibitörü 02.02.2012
Cetor 500IU/5mL Flakon KÜB C1 Esteraz İnhibitörü 02.02.2012
Cetrotide 0.25mg Enjeksiyonluk Çözelti İçin Toz ve Çözücü-KT Setroreliks 13.06.2011
Cetrotide 0.25mg Enjeksiyonluk Çözelti İçin Toz ve Çözücü-KÜB Setroreliks 13.06.2011
Cetrotide 3mg Enjeksiyonluk Çözelti İçin Toz ve Çözücü-KT Setroreliks 13.06.2011
Cetrotide 3mg Enjeksiyonluk Çözelti İçin Toz ve Çözücü-KÜB Setroreliks 13.06.2011
Champix 0,5 ve 1 mg Film Kaplı Tablet-KT Vaneriklin tartarat 25.07.2012
Champix 0,5 ve 1 mg Film Kaplı Tablet-KÜB Vaneriklin tartarat 25.07.2012
Champix 1 mg Film Kaplı Tablet-KÜB Vaneriklin tartarat 25.07.2012
Champix 1 mg Film KaplıTablet-KT Vaneriklin tartarat 25.07.2012
Chinko 15mg/5ml Şurup KT Çinko sülfat heptahidrat 14.02.2012
Chinko 15mg/5ml Şurup KÜB Çinko sülfat heptahidrat 14.02.2012
Chirocaine 25 mg/10 ml infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul-KT Levobupivakain 06.01.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163