Bebek İsimleri
Cinsiyet
Köken
İsim Cinsiyet Köken Anlamı Görüntülenme Yorum Sayısı
Muğdat Erkek Arapça (Arapça Mudadtan))Ço... 740 0
Müge Erkek Fransızca İnci çiçeği 950 0
Muhabbet Erkek Arapça 1. Sevme, sevgi. 2. ... 797 0
Muhaccel Erkek Arapça 1. Ayağı sekili beya... 718 0
Muhacir Erkek Arapça Göç eden, göçmen 689 0
Muhafız Erkek Arapça Muhafaza eden, deği... 714 0
Muhammed Erkek Arapça 1. Birçok defalar ha... 949 0
Muhammet Erkek Arapça 1. Birçok defalar ha... 974 0
Muharrem Erkek Arapça 1. Tahrim olunmuş, h... 854 0
Muhbir Erkek Arapça Haber veren, haberc... 665 0
Muhdin Erkek Arapça (bkz. Hz. Peygamber... 768 0
Müheymin Erkek Arapça Birini korkudan kor... 668 0
Müheyya Erkek Arapça Hazır 876 0
Muhib Erkek Arapça 1. Seven, sevgi besl... 824 0
Mühib Erkek Arapça 1. Heybetli, korkunç... 817 0
Muhibe Erkek Arapça (bkz. Muhib) 759 0
Mühibe Erkek Arapça (bkz. Mühib) 689 0
Muhiddin Erkek Arapça Dini saran, çevrele... 728 0
Muhip Erkek Bilinmiyor Seven, sevişen 745 0
Muhittin Erkek Arapça Dini güçlendiren 675 0
Muhlis Erkek Arapça Halis, katıksız. Do... 756 0
Muhlise Erkek Arapça (bkz. Muhlis) 786 0
Mühre Erkek Farsça 1. Bir çeşit yuvarla... 803 0
Muhsin Erkek Arapça İhsan eden, iyilikt... 755 0
Muhsine Erkek Arapça (bkz. Muhsin) 744 0
Muhtar Erkek Arapça 1. İhtiyar eden, seç... 917 0
Muhterem Erkek Arapça İhtiram olunmuş. Sa... 754 0
Muhteşem Erkek Arapça İhtişamlı, tantanal... 911 0
Muhyi Erkek Arapça İhya eden, dirilten... 803 0
Muid Erkek Arapça Öğretmen yardımcısı... 861 0
Muin Erkek Arapça Yardımcı. Çırak 809 0
Muine Erkek Arapça (bkz. Muin) 821 0
Muiz Erkek Arapça Ağırlayıcı, izzet v... 823 0
Müjdat Erkek Farsça Müjdeler, sevinçli ... 775 0
Müjde Erkek Farsça 1. Muştu, sevinç hab... 855 0
Müjgan Erkek Farsça Kirpikler, kirpik 801 0
Mukaddemun Erkek Arapça (bkz. Hz. Peygamber... 749 0
Mukadder Erkek Arapça 1. Takdir olunmuş, k... 776 0
Mukaddes Erkek Arapça Takdis edilmiş, müb... 828 0
Mükafat Erkek Arapça Ödül. Değerlendiric... 744 0
Mukaffa Erkek Arapça Uyaklı, kafiyeli. -... 689 0
Mükafi Erkek Arapça Eşit, beraber 686 0
Mukayyet Erkek Arapça 1. Kayıtlı, bağlı, b... 834 0
Mukbil Erkek Arapça İkballi, kutlu, mut... 707 0
Mukbile Erkek Arapça (bkz. Mukbil) 713 0
Mükerrem Erkek Arapça Muhterem, aziz sayı... 716 0
Mukim Erkek Arapça İkamet eden, oturan... 729 0
Mukime Erkek Arapça (bkz. Mukim) 822 0
Mukmir Erkek Arapça Ay ışıklı, mehtaplı 728 0
Mukmire Erkek Arapça (bkz. Mukmir) 735 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164