Bebek İsimleri
Cinsiyet
Köken
İsim Cinsiyet Köken Anlamı Görüntülenme Yorum Sayısı
Abdülhan Erkek Kürtçe Kürtçede evdilxan di... 874 0
Abdülhasib Erkek Arapça Bütün varlıkların t... 872 0
Abdülhay Erkek Arapça Daima diri olan, eb... 796 0
Abdülhey Erkek Arapça Anlamı hakkında bize... 901 1
Abdulkadir Erkek Arapça Herşeye güce yeten 712 0
Abdülkadir Erkek Arapça Bitmez tükenmez kuv... 653 0
Abdülkaviy Erkek Arapça Sonsuz güç ve kuvve... 877 0
Abdülkayyum Erkek Arapça Bu isim her şeyin b... 979 0
Abdülkebir Erkek Arapça Kebirin, büyüklük v... 927 0
Abdülkerim Erkek Arapça Keremi bol, cömert ... 993 0
Abdullah Erkek Arapça Allahın kulu. Peyga... 805 0
Abdüllatif Erkek Arapça Latif, güzel, yumuş... 925 0
Abdülmacid Erkek Arapça Kadru şanı büyük, c... 940 0
Abdülmalik Erkek Arapça Sahip olan, her şey... 1008 0
Abdülmecid Erkek Arapça Şanı büyük ve yükse... 876 0
Abdülmennan Erkek Arapça – Çok ihsan eden, ih... 759 0
Abdülmesih Erkek Arapça Hastalara şifa vere... 740 0
Abdülmetin Erkek Arapça Metanetli, sağlam, ... 952 0
Abdülmucib Erkek Arapça Kendisine yönelip y... 723 0
Abdülmuhsi Erkek Arapça Bütün varlıkların s... 903 0
Abdülmuhyi Erkek Arapça Hayat veren, can ve... 657 0
Abdülmuid Erkek Arapça Yaratılmışları yoke... 854 0
Abdülmuiz Erkek Arapça Muizin, izzet veren... 860 0
Abdülmümin Erkek Arapça Gönüllerde iman nur... 734 0
Abdulmuttalip Erkek Arapça Hz. Muhammed’i... 895 0
Abdülvacid Erkek Arapça Yoktan vareden, mey... 888 0
Abdülvahid Erkek Arapça Tek ve eşsiz olan, ... 828 0
Abdülvali Erkek Arapça Bütün alemleri ve m... 786 0
Abdülvaris Erkek Arapça Gerçek servet ve ze... 854 0
Abdülvasi Erkek Arapça Vasinin kulu.Genişl... 746 0
Abdülvedud Erkek Arapça Vedudun kulu.- Alla... 813 0
Abdülvehhab Erkek Arapça Çok çeşitli nimetle... 872 0
Abdülvekil Erkek Arapça Kendisine tevekkül ... 761 0
Abdülveli Erkek Arapça Kendisine iman eden... 806 0
Abdünnafi Erkek Arapça Yararlı şeyleri ve ... 879 0
Abdünnasır Erkek Arapça Yardım eden, Yardım... 866 0
Abdünnasır Erkek Arapça Yardımcı, yardım ed... 820 0
Abdünnur Erkek Arapça Nur sahibi, aydınlı... 944 0
Abdürrafi Erkek Arapça Rafınin kulu. (bkz.... 865 0
Abdürrahim Erkek Arapça Merhametli, esirgey... 777 0
Abdurrahman Erkek Arapça Rahmanın kulu. Rahm... 734 0
Abdurrauf Erkek Arapça Rauf olan Allahın k... 725 0
Abdürrauf Erkek Arapça Çok lütuf, şevkat v... 760 0
Abdürreşid Erkek Arapça Allahın isimlerinde... 714 0
Abdürrezzak Erkek Arapça Bütün mahlukların r... 672 0
Abdussabur Erkek Arapça Sonsuz sabır ve gen... 2722 0
Abdüşşahid Erkek Arapça Şahidin kulu. Görün... 745 0
Abdüssamed Erkek Arapça Kimseye hiçbir şeye... 763 0
Abdüşşekür Erkek Arapça Emrine uyan, yasakl... 851 0
Abdüsselam Erkek Arapça Barış, rahatlık, se... 839 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164