Adalet Bakanlığına 145 Memur Alınacak
Adalet Bakanlığına 145 Memur Alınacak
28 Temmuz 2016 Perşembe - 08:10
A1
A2
A3
A4
hemen-paylas sayfayı-yazdir
adalet-bakanligina-145-memur-alinacak

Adalet Bakanlığına 145 Memur Alınacak

T.C.

ADALET BAKANLIĞINDAN

Bakanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere Ek-1 listede sınıfı, sayısı ve yeri belirtilen mühendis, mimar, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, hizmetli kadroları ile çocuk ağır ceza, çocuk ve aile mahkemelerinde çalıştırılmak üzere psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar; ortaöğretim ve önlisans mezunları için 2014 yılı Kamu

Personel Seçme Sınavı, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı ( B Grubu) puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır.

Mühendis, mimar, psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, hizmetli unvanları için ilan edilen kadroların 5 katı, şoför unvanı için ilan edilen kadronun 10 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır. I) Genel Şartlar:

a)   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48  inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b)  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

c)   Lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir.

II) Özel Şartlar:

Mühendis:

İlgisine göre;

a)   Yazılım Mühendisliği,

b)  Elektronik Mühendisliği,

c)   Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak,

Mimar:

Mimarlık bölümünden mezun olmak,

Psikolog:

Psikoloji bölümünden mezun olmak,

Pedagog:

“Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” veya “Eğitim Programları ve Öğretim” bölümlerinin birinden mezun olmak,

Sosyal Çalışmacı:

“Sosyal Hizmet”, “Sosyal Hizmetler” veya “Sosyal Çalışmalar” bölümlerinin birinden mezun olmak,

Koruma ve güvenlik görevlisi:

a)   En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b)  Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak,

c)   Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 10/08/2016 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Lisans mezunları için 01 Ocak 1986 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 01 Ocak 1984 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak,

d)  Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak,

e)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli olmamak; şaşılık, görme engeli, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri bulunmamak.

Şoför:

a)   En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b)  E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Hizmetli:

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

III) Başvuruda İstenecek Belgeler: 1-Tüm adaylardan istenecek belgeler; a) Ek-2  başvuru formu,

b)  Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

c)  KPSS sonuç belgesi,

ç) Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-3 Formunun 2 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. Bu form Bakanlığımızca onaylanacaktır.) d) Fotoğraflı özgeçmiş.

2-Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran adaylardan ayrıca istenecek belgeler;

a)                  Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

b)                 İlanın Özel Şartlar bölümünün Koruma ve Güvenlik Görevlisi başlığının (e) bendinde belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu, (Sağlık raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

aa)              Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

bb)             Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak, cc) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak, çç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

IV) Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihi:

Başvurular 27/07/2016 günü başlayıp, 10/08/2016 günü mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü

Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.) V) Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yeri ve Tarihi:

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü ve şoförler için yapılacak uygulamalı sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

VI) Sözlü ve Uygulamalı Sınavın Şekli ve Konuları:

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

Genel kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Şoför kadrolarına atanacaklar için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle uygulamalı olarak yapılacaktır.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

VII)- Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü veya merkezi veya uygulamalı ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır.

Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sayfasında

(www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

ÖNEMLİ NOT:

Bu sınavın başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bakanlığımızın internet sitesinde ilân yoluyla yapılacaktır. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Ek-1 Kadrolara ilişkin liste ( Tıklayınız… )

Ek-2 Başvuru Formu ( Tıklayınız… )

Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ( Tıklayınız… )

 

                                   ATAMA YAPILACAK KADROLAR                                                    EK-1

UNVAN

SINIF

ADET

TEŞKİLAT

AÇIKLAMA

 

MİMAR

TH

1

MERKEZ

 

 

MÜHENDİS

TH

15

MERKEZ

9  YAZILIM

5  ELEKTRONİK

1  MAKİNE

 

ŞOFÖR

GİH

14

MERKEZ

 

 

HİZMETLİ

YH

20

MERKEZ

 

 

KORUMA VE GÜVENLİK

GÖREVLİSİ

GİH

30

MERKEZ

 

 

PSİKOLOG

SH

25

TAŞRA

 

 

PEDAGOG

SH

15

TAŞRA

 

 

SOSYAL ÇALIŞMACI

SH

25

TAŞRA

 

 

TOPLAM

 

145

 

 

 

İLİ

İLÇESİ

PSİKOLOG

PEDAGOG

SOSYAL ÇALIŞMACI

 

İLİ

İLÇESİ

PSİKOLOG

PEDAGOG

SOSYAL ÇALIŞMACI

ADANA

 

2

1

 

İSTANBUL

G.O.P

1

 

1

AKSARAY

 

1

 

 

İSTANBUL

K.ÇEKMECE

2

2

1

ANKARA

 

1

 

 

İSTANBUL

SİLİVRİ

 

 

1

ANTALYA

 

 

1

2

İSTANBUL

ANADOLU

1

1

2

ANTALYA

ALANYA

 

 

1

İZMİR

 

 

1

 

ANTALYA

MANAVGAT

 

 

1

KAYSERİ

 

 

 

1

BURSA

 

 

 

1

K.MARAŞ

 

1

 

 

DENİZLİ

 

1

 

1

KOCAELİ

 

1

 

 

DİYARBAKIR

 

1

 

1

KOCAELİ

GEBZE

1

 

 

DÜZCE

 

1

 

 

KONYA

 

1

 

1

ERZURUM

 

1

 

 

MANİSA

 

 

1

 

GAZİANTEP

 

1

1

 

MANİSA

SALİHLİ

 

 

1

HATAY

 

1

 

 

MUĞLA

FETHİYE

 

 

1

IĞDIR

 

 

 

1

MUĞLA

BODRUM

 

 

1

İSTANBUL

 

 

1

 

ORDU

 

 

1

 

İSTANBUL

B.ÇEKMECE

1

1

1

SAKARYA

 

1

 

 

İSTANBUL

BAKIRKÖY

2

4

5

SAMSUN

 

1

 

 

İSTANBUL

BEYKOZ

1

 

 

Ş.URFA

 

1

 

1

                               

 

BAġVURU FORMU                                                  EK-2

         BAġVURULAN UNVAN:

 

 

1. T.C. KĠMLĠK NO           : ……………………………………………….…….…….. 2. ADI                 : ……………………………………………….…….…….. 3. SOYADI   : ……………………………………………….…….…….. 4. BABA ADI : ……………………………………………….…….……..

5. ANNE ADI         : ……………………………………………….…….…….. 6. DOĞUM YERĠ                 : ……………………………………………….…….…….. 7. DOĞUM TARĠHĠ                 : ……………………………………………….…….……..

8. NÜF. KAYT. OLDUĞU ĠL/ĠLÇE : ……………………………………………….…….……..

9. CĠNSĠYETĠ       : ……………………………………………….…….……..

 

 

Bu 

 

Alana 

 

Fotoğraf 

 

Yapıştırılacaktır.

 

 

10. EN SON BĠTĠRDĠĞĠ OKULU VE BÖLÜMÜ : ………………………………………………………………….........................……..........

 

 

 

11. MEZUNĠYET TARĠHĠ  :   ….../..…./..…..…. (GG/AA/YYYY)

 

 

12. YAZIġMA ADRESĠ : …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13. SEMT/ĠLÇE    : ………………………………………..

14. ĠLĠ                 : ……………………………………….. ĠL KODU: ……….….  POSTA KODU:…………..

15. SABĠT TELEFON           : ……………………………………………………..   GSM NO: ………………………………………..

16. E-POSTA ADRESĠ         : ……………………………………………………..

 

 

 

17. HALEN ÇALIġTIĞI KURUMUN ADI             : ………………….………………………………..…………………………………………….

  

18. GÖREVĠ VE SĠCĠL NUMARASI                      : …….…………….………………………………..……………………………………………

  (17 ve 18 numaralı sorular halen çalışmakta olan adaylar tarafından doldurulacaktır.)

 

 

 

19. DAHA ÖNCE ÇALIġTIĞI KURUM ADI  VE GÖREV ÜNVANI : ……..……. …………….………………………………..……………….

 

20. AYRILIġ SEBEBĠ VE TARĠHĠ                                                          : ………………….………………………………………..……………….

  (19 ve 20 numaralı sorular daha önce Devlet memuru olarak çalıĢıp da görevinden ayrılanlar  tarafından doldurulacaktır.)

 

 

  21. ASKERLĠĞĠN YAPILIP  YAPILMADIĞI :

…………………………………………

 

YAPILDIYSA ġEKLĠ :

 

…………………………………

 

 

YAPILMADIYSA SEBEBĠ :

 

…………………………………...……………………………….

 

  

  22. MECBURĠ HĠZMETĠN   

        BULUNUP BULUNMADIĞI :

 

……………………………...………..

 

 

VARSA YÜKÜMLÜ BULUNULAN KURUM :

 

…………………………………

 

 

SEBEBĠ VE SÜRESĠ :

 

 

………………………..……………………..………………..…

 

 

  

  23. ADLĠ SĠCĠL KAYDININ          OLUP  OLMADIĞI :

 

……………………………………..…

 

VARSA MAHKUMĠYETE KONU SUÇ :

 

………..…………………………

 

MAHKUMĠYET SONUCUNDA VERĠLEN CEZA :

 

 

……………………………………………….………………….

…                 

 

  24. EġĠ ÇALIġIYORSA GÖREVĠ VE GÖREV YERĠ :………. ……………………………………………………………………..……………..

 

KPSS PUANI: (İstenilen Puan

Türü İle Birlikte Yazılacaktır.)

 

 

Bu Ek-2 Başvuru Formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum.

Sözlü sınava kabul edilmemi, bildirdiğim yazışma adresimdeki değişikliği hemen bildirmediğim takdirde hiç bir hak talep etmeyeceğimi arz ederim.

 

 

….../..…./2016

 

                                                                           (İmza)

Formu Ġnceleyen Görevlinin: 

 

Adı Soyadı     : 

 

Görevi            :

 

Tarih-imza      :

DĠL PUANI: (Sınav Türü İle

Birlikte Yazılacaktır.)

 

 

 

ADAY NUMARASI:

(Bakanlığımızca Yazılacaktır)  

AÇIKLAMALAR: 

1. Bu form aday tarafından el yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak mürekkepli kalem ile doldurulacaktır.

2. Adaylar ilânda belirtilen belge suretlerini bu forma ekli olarak başvuru görevlisine vereceklerdir. 

3. Bu form ve ekleri resmi işlemlere esas olmak üzere kayıt görevlisinde kalacaktır.

 

UYARI: Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmıĢ ise atamaları iptal edilir. Bu kiĢiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur. 

               

 

                  Ek-3 

 

Habere İlişkili Dosyalar :
Kaynak :
logo

uyariUyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.

Yorumlar
Yeni Yorum Ekle
(0) Yorum Yapıldı
Henüz bir yorum eklenmedi.