Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
13 Aralık 2013 Cuma - 10:04
A1
A2
A3
A4
13815 defa okundu
hemen-paylas sayfayı-yazdir
saglik-bakanligi-sozlesmeli-personel-alim-lani

T.C. Sağlık Bakanlığı strateji geliştirme başkanlığı (4/B) sözleşmeli çözümleyici ve bilgisayar programcısı alımı sınav duyurusu

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 Tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan SözleşmeliPersonel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" BaşlıklıEk 2 nci Maddesinin (C) bendinde belirtilen yönteme göre, 2012 KPSS (B) grubu, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5 veya KPSSP6puan türleri ile ingilizce dilinde Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı(YDS) veya bu dilde yapılan diğer sınavlardan YükseköğretimKurulunca kabul edilen yabancı dil puanı esas alınarak her bir pozisyon için 10 (on) katı aday, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) Çözümleyici ve 1 (bir)Bilgisayar Programcısı alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI A. GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.

2) ÖSYM tarafından 2012 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) (B) grubu KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5 ve KPSSP6 puan türünün herhangi birinden 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak.

3) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

1- Bilgisayar Programcısı (1 Kişi - Tam Zamanlı)

1) HTML, CSS ve Javascript konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

2) Web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

3) Microsoft SQL Server veritabanı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

4) Web Servisi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olrfTak.

5) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronikmühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, fen-edebiyat, eğitim ve eğitimbilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındakiyükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

6) Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde veya dengi yabancı dil bilgisinesahip olmak, Tercihen; Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak . Microsoft CertifiedProfessional Developer (MCPD), . Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS), . Microsoft Certified Application Developer (MCAD), . Microsoft Certified Solution Developer (MCSD).

2- Çözümleyici (2 Kişi - Tam Zamanlı)

1) istatistiksel analiz teknikleri ile veri analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

2) SQL Veritabanı uygulaması konusunda deneyim sahibi olmak,

3) Bağıntı, sınıflandırma, regresyon, zaman içinde sıralı örüntüler, benzer zaman sıraları, istisnalar (farksaptanması) ve benzeri konularda bilgi sahibi olmak,

4) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronikmühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, fen-edebiyat, eğitim ve eğitimbilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındakiyükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

5) Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde veya dengi yabancı dil bilgisinesahip olmak, Tercihen; . Veri madenciliği konusunda çalışmış olmak, . iş zekâsı ürünlerinde (Oracle Bl, Microsoft Bl vb.) bilgi sahibi olmak, . Veritabanında bilgi keşfi yapabilme ve bunu sunabilme konusundadeneyimli olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİ

Başvurular, 13/12/2013-27/12/2013 arasında www.sgb.saglik.gov.tr adresinde bulunan başvuruformlarının doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda belirtilenbelgeler ile birlikte, en geç 27/12/2013 Cuma günü mesai bitimine kadar T.C. Sağlık Bakanlığı StratejiGeliştirme Başkanlığı, idari ve Mali işler Daire Başkanlığı, Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 102 06570 Balgat/ANKARA adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekildepostayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

a) Başvuru formu (Fotoğraflı),

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)

c) Bilgisayar Programcısı için C# programlama dilini bildiğini gösterir belge,

d) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde ingilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek (Ancak, yurt içi veya yurt dışında ingilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerdenlisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizceolan yabancı ülkelerde ingilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL-CBTsınavından en az 198 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya IELTS sınavından en az 5 puanalanların ingilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5 veya KPSSP6 puan türlerinden en yüksek KPSS puanının, %70'i (yetmiş) ile yabancı dil puanının%30'unun (otuz), toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak her bir pozisyon için en fazla 10 (on) aday yazılı sınava çağırılacaktır. ' Bu sıralamaya göre son sırada aynıpuana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılısınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve yazılı sınav tarihi, yeri ve saati www.sgb.saglik.gov.trsitesinde, 27/12/2013 tarihinden sonra ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav konuları, başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

V. YAZILI SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, mülakata girmeye hak kazanan adaylar, www.sgb.saglik.gov.trsitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VI. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınavaçağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday ile sözleşme yapılacaktır. Sonuçlar www.sgb.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Strateji Geliştirme Başkanlığına yapılır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyonun üç katı kadar yedek aday belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda başvurudaistenilen belgelerin aslı veya onaylı suretleri gönderilecektir. Şahsen yapılan müracaatlarda ise belgeasıllarının ibrazı halinde örnekleri tasdik edilerek asılları iade edilecektir.

SÖZLEŞME ÜCRETLERİ NET (YAKLAŞIK OLARAK)

 

saglik-bakanligi-tablo-ilan.jpg

Kaynak :
logo

uyariUyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.

Yorumlar
Yeni Yorum Ekle
(0) Yorum Yapıldı
Henüz bir yorum eklenmedi.