İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda değişiklik
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda değişiklik
04 Şubat 2015 Çarşamba - 14:08
A1
A2
A3
A4
hemen-paylas sayfayı-yazdir
s-sagligi-ve-guvenligi-kanunu-nda-degisiklik

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım paylarını usulüne uygun tahsil etmeyen eczacılar hakkında öngörülen cezai şart, her fatura dönemi için brüt beş asgari ücret tutarını geçemeyecek.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, işverenlere bazı yükümlülükler getiren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda değişiklik öngören tasarının 14 maddesini daha kabul etti.

Komisyon, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı görüştü.

Bugünkü görüşmelerde tasarının 14 maddesi daha kabul edilerek, 51. maddeye gelindi.

CHP'nin, "Danıştay'a, grev ve lokavtı 60 gün süre ile erteleyebilme hakkı verilmesini" öngören önergesi uzun süre tartışıldı. Önerge, tartışmaların ardından kabul edilmedi.

Tasarının, "Soma maden kazasında olduğu gibi, Ermenek maden kazasında ölen sigortalıların da SGK'ya olan her türlü borçlarının terkin edilmesini ve hak sahiplerine şart aranmaksızın aylık bağlanmasını" öngören maddesi de tartışıldı. 13 Mayıs 2014 ile 28 Ekim 2014 tarihleri arasındaki maden ve iş kazalarını kapsayan düzenlemenin, tasarının yürürlük tarihine kadar uzatılması gündeme geldi. Ancak madde mevcut haliyle kabul edilerek, bu konu Genel Kurul'a bırakıldı.

CHP, bu düzenlemenin, "10 Haziran 2003 tarihinden itibaren linyit ve taş kömürü işletmelerinde meydana gelen kazaları" kapsamasını içeren önerge verdi ancak bu önerge kabul edilmedi.

 

- Yeni maddeler eklendi

 

Tasarıya bugünkü görüşmelerde önergelerle yeni maddeler eklendi.

Buna göre, bu düzenlemenin yayımı tarihinden önce, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım paylarının eczanelerce usulüne uygun tahsil edilmemesi nedeniyle, eczacılar hakkında öngörülen cezai şart, her fatura dönemi için brüt beş asgari ücret tutarını geçemeyecek.

Kamu idarelerinde, kadro ve pozisyonlarda sürekli ve sözleşmeli olarak çalışıp, ancak sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile Devlet Memurları Kanunu uyarınca açıktan vekil atananların hizmet bilgilerinin; kurumca oluşturulan yazılım programına bilgi girişi yapması gereken işyerlerince, belirlenen süre içerisinde sigorta bilgilerinin elektronik ortamda kuruma hiç gönderilmemesi halinde, sigortalı başına aylık asgari ücretin beşte biri, geç gönderilmesi halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacak. Böylece, emeklilik işlemlerinin daha hızlı ve sağlıklı yürütülmesi amaçlanıyor.

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla, tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde, bu düzenlemenin yayımlandığı ayın sonu itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu prim borçlarını üç ay içerisinde ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde; prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibariyle sigortalılığı durdurulacak. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek.

Sigortalılıkları durdurulanlardan, ilgili kanun uyarınca çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları yeniden başlatılacak. Daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı ihya edilecek.

Sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında, 1 Ocak 2012 tarihinden, bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmayacak.

Komisyon, tasarıyı görüşmeye yarın devam edecek.

uyariUyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.

Yorumlar
Yeni Yorum Ekle
(0) Yorum Yapıldı
Henüz bir yorum eklenmedi.