Bebek İsimleri
Cinsiyet
Köken
İsim Cinsiyet Köken Anlamı Görüntülenme Yorum Sayısı
Rehayi Erkek Farsça Kurtulma, necat 779 0
Rehber Erkek Farsça Yol gösteren, kılav... 763 0
Rehnüma Erkek Arapça Yol gösteren 877 0
Reis Erkek Arapça Başkan, baş 931 0
Rekanet Erkek Arapça Ağırbaşlılık, gurur... 795 0
Rekin Erkek Arapça Gururlu, ağırbaşlı.... 771 0
Rekine Erkek Arapça (bkz. Rekin) 778 0
Rekiz Erkek Arapça 1. Gizli, gömülü def... 779 0
Remide Erkek Farsça Ürkmüş, korkmuş 781 0
Remiz Erkek Arapça l. İşaret, meramını ... 765 0
Remle Erkek Arapça Çölde bulunan krista... 829 0
Remzi Erkek Arapça Remizle ilgili, rem... 779 0
Remziye Erkek Arapça (bkz. Remzi) 795 0
Renan Erkek Arapça İnleyen, çınlayan 818 0
Renas Erkek Kürtçe Yol bilen. 763 0
Rengidil Erkek Farsça Türk müziğinde bir ... 709 0
Rengin Erkek Farsça 1. Renkli, parlak re... 813 0
Renginar Erkek Türkçe Nar renginde olan 1624 0
Rengül Erkek Türkçe Gül rengi. 838 0
Rensa Erkek Türkçe Eski Türk mitolojisi... 849 0
Resa Erkek Farsça Yetişen, yetiştiren... 780 0
Reşad Erkek Arapça 1. Doğru yolda, hak ... 897 0
Resai Erkek Arapça Süsler, süs 815 0
Resan Erkek Farsça Erişenler, yetişenl... 810 0
Resane Erkek Farsça Özlem, hasret 833 0
Resanet Erkek Arapça Sağlamlık, metanet 722 0
Reşat Erkek Farsça Layık, değer, yakış... 860 0
Reşid Erkek Arapça 1. Cenab-ı Hakkın is... 956 0
Reşide Erkek Farsça Yetişmiş, olgunlaşm... 828 0
Reşide Erkek Arapça (bkz. Reşid) 848 0
Reşiduddin Erkek Arapça Dinin akıllı kişisi... 871 0
Reşik Erkek Arapça Uzun boylu, yakışık... 749 0
Reşit Erkek Arapça Akıllı, iyi davranan 897 0
Resmi Erkek Arapça 1. Devletle ilgili o... 792 0
Resmigül Erkek Farsça Gül gibi güzel, gül... 933 0
Resmiye Erkek Arapça (bkz. Resmi) 775 0
Resul Erkek Arapça Bir kimsenin sözünü... 940 0
Resulhan Erkek Farsça Hükümdarların elçis... 795 0
Reva Erkek Farsça Yakışır, uygun, yer... 866 0
Revah Erkek Arapça 1. Bir şeyi elde etm... 869 0
Revaha Erkek Arapça (bkz. Revah). Ünlü ... 785 0
Revahi Erkek Arapça Bal arıları 793 0
Revaid Erkek Arapça Gürleyen bulutlar 757 0
Revan Erkek Farsça 1. Akan, su gibi akı... 779 0
Revha Erkek Arapça Rahatlık. Gönül rah... 809 0
Reviş Erkek Farsça Biçim, tarz, üslup.... 907 0
Revnak Erkek Arapça Parlaklık, güzellik... 809 0
Revzen Erkek Farsça Pencere 749 0
Reyan Erkek Arapça Herşeyin evveli, il... 786 0
Reyda Erkek Çerkezce Nart mitolojisinde d... 860 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164