Bebek İsimleri
Cinsiyet
Köken
İsim Cinsiyet Köken Anlamı Görüntülenme Yorum Sayısı
Orcan Erkek Türkçe 1. Bey can. 2. Üstün... 665 0
Orcaner Erkek Türkçe (bkz. Orcan) 647 0
Orçun Erkek Türkçe Ardıllar, halefler 609 0
Ören Erkek Türkçe 1. Eski yapı ya da k... 670 0
Örenel Erkek Türkçe Cömert ve geniş el 547 0
Örener Erkek Türkçe Geniş, güven veren ... 525 0
Örengül Erkek Türkçe Yaban gülü 546 0
Örgen Erkek Türkçe 1. Organ. 2. İnce ha... 754 0
Orgül Erkek Türkçe Ateş gibi kırmızı r... 806 0
Orgun Erkek Türkçe Gizli saklı 665 0
Örgün Erkek Türkçe Sıcak gün 565 0
Orgunalp Erkek Türkçe Orgun alp 602 0
Orgunalp Erkek Türkçe Örgün alp 604 0
Orguntay Erkek Türkçe Orgun tay 634 0
Orhan Erkek Türkçe Şehrin yöneticisi, ... 720 0
Orhon Erkek Türkçe (bkz. Orhun) 715 0
Orhun Erkek Türkçe 1. Orta Asyada bir ı... 603 0
Orkan Erkek Türkçe Or kan 698 0
Orkide Erkek Fransızca Çiçeklerinin güzell... 628 0
Orkun Erkek Türkçe (bkz. Or hun) 683 0
Orkut Erkek Türkçe Kutlu, uğurlu şehir 715 0
Orkutay Erkek Türkçe Or kut ay 611 0
Orsan Erkek Türkçe Yüce adı olan 627 0
Örsel Erkek Türkçe Ör sel 643 0
Ortaç Erkek Türkçe 1. Tepe, ozanların b... 781 0
Ortan Erkek Türkçe Ateş renginde kızıl... 595 0
Ortanca Erkek Türkçe 1. Pek çok türü bulu... 662 0
Örtün Erkek Türkçe Ortanca kardeş 717 0
Ortunç Erkek Türkçe Ateş renginde tunç 687 0
Oruç Erkek Türkçe İslamın beş şartınd... 837 0
Oruk Erkek Türkçe l. Aile, oymak. Göçm... 748 0
Orun Erkek Türkçe 1. Özel, yer. Önemli... 681 0
Orus Erkek Türkçe Eski uygur adlarınd... 693 0
Oruz Erkek Türkçe Düşün, düşünce 681 0
Oskan Erkek Türkçe Akıllı 656 0
Oskay Erkek Türkçe Neşeli, mutlu 699 0
Osman Erkek Arapça 1. Bir tür kuş ya da... 762 0
Otac Erkek Türkçe Hekim, doktor 747 0
Otaran Erkek Türkçe Hayvanları otlatan ... 644 0
Otay Erkek Türkçe Ateş renginde ay 672 0
Ötüken Erkek Türkçe 1. Oğuz destanında T... 730 0
Öveç Erkek Türkçe 2, 3 yaşındaki erke... 729 0
Övgü Erkek Türkçe Takdir, beğeni, yüce... 861 0
Övünç Erkek Türkçe Övünmeye yol açan, ... 667 0
Oya Erkek Türkçe 1. Genellikle ipek i... 802 0
Oyal Erkek Türkçe Oy al 744 0
Oyalp Erkek Türkçe Oy alp 607 0
Oyanalp Erkek Türkçe Oğan alp. Güçlü yiğ... 587 0
Oyhan Erkek Türkçe Oy han 708 0
Oykan Erkek Türkçe Oy kan 705 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164